Bu çalışmanın temel amacı, kalite çabalarının gerçekleştirilebilirliği açısından sektörlerin elverişlilik düzeylerini saptamak ve varsa, sektörler arasındaki elverişlilik farklılıklarını ortaya koymaktır.