Göztepe Halı yıkama yaptığı işi usülüne göre yapan ve pratik çalışan işçileriyle müşteri memnuniyetini kazanan öncü bir firmadır. Halı yıkamak içi ...